DanceUp Academy Logo
Privacy policy

Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste.

Käsittelemme ja suojaamme henkilötietoja asetusten ja lakien mukaisesti. Tähän tietosuojaselosteeseen olemme koonneet tietojen käsittelyn periaatteet ja toimintatavat, joita noudatamme. Päivitämme tietosuojaselostetta aina tilanteen vaatiessa.

Päivitetty viimeksi 26.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Dance Up Academy, Y-tunnus 2473529-B
Mustanlahdenkatu 26 B27, 33210 Tampere

2. Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Julia Van Camp
danceupacademy@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Dance Up Academy Ay Asiakasrekisteri

4.Rekisterin pitämisen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Dance Up Academy kerää henkilökohtaisia tietoja kurssi-ilmoittautumisia ja laskutusta varten.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilökohtaiset tietosi poistetaan järjestelmästämme viimeistään 5 vuoden kuluttua lopettamisesta. Ne voidaan poistaa myös pyynnöstäsi. Erittäin herkkä informaatio, kuten henkilötunnukset, ovat salattuja ja ulkopuolisten mahdottomia lukea.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Emme käytä muita tietolähteitä.

7.Tietojen luovutus, siirtäminen ja suojaaminen

Tietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. 

8.Evästeiden (Cookies) käyttö

Emme käytä jäljitettäviä evästeitä sivustollamme. 

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

10. Rekisterin suojaus