Tanssillinen Iltapäiväkerho / After-school Care for Little Dancers

Ilmoittautumislomake / Enrollment form

Muista ilmoittautua myös Tampereen kaupungin Helmi-järjestelmässä / Please also remember to enroll in Tampere City's Helmi system

*-merkityt kohdat ovat pakollisia / The fields marked with * are compulsory.
&-merkityt tiedot tarvitaan laskutusta varten / The fields marked with & are needed for billing.

1. Lasten tiedot / Information about the child

2. Huoltajien tiedot / Information about the parents or guardians

1. huoltaja / 1st guardian

2. huoltaja / 2nd guardian

Hakutoiveet / Preferred Services

3. Iltapäiväkerhon toiminnan laajuus / Morning and afternoon care possibilities *

Tanssiopetuksen laajuus / Dance classes *

Toiminnan tarve alkaen / From when would your child like to begin *